Aanbevelingen

Ik voel me zekerder en leef bewuster

Nu na de sessies met Angela kan ik overzicht creëren in mijn leven. Ook kan ik zelf weer inschatten wat eraan de hand is in bepaalde situaties. Voordat ik aan het traject begon, had ik een burn-out. Ik ervoer veel onrust en chaos. Nu luister ik veel beter naar mijn gevoel. De emoties van anderen komen minder binnen, ook kan ik deze beter benoemen en teruggeven. Ik voel eerst wat er aan de hand is, heb helikopterview, zonder dat mijn hele lijf in de stress-stand schiet.

Er zijn veel dingen positief veranderd in mijn leven. Ik voel me veel zekerder dan voorheen. Ook leef ik bewuster en heb het gevoel dat ik er mag zijn. Ik kan me nu ontspannen en weet wat rust is en hoe ik dit op moet opzoeken. Het voelt heel fijn, omdat ik dichter bij mijn gevoel sta. Tevens heb ik de bevestiging gekregen dat wat ik ervaar goed is. Ik heb meer energie voor mezelf en mijn gezin en kan mijn tijd beter verdelen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Irene Hoppen

Pedagogisch medewerker

Ik kreeg een nieuwe functie

We gebruikten een coachvraag van een iemand tijdens intervisie en zetten rollen neer in de groep. Er kwam altijd wel iets uit bij iemand. Dat vond ik erg prettig. We gingen vervolgens kijken waar deze vraag jou raakte en hoe dat kwam? Ik heb meer inzicht gekregen in situaties binnen mijn werk. Ik weet nu waarom het contact met mijn leidinggevende eerst moeizaam verliep. Dit contact is erg verbeterd. Om de organisatie te blijven volgen, vind ik het belangrijk om te weten waar ik tegenaanloop en hoe ik iets heb aangepakt, opgelost of verwerkt.

Ik denk dat ik wel stapjes had kunnen zetten zonder Angela en de intervisiegroep, maar niet zulke grote stappen. Want ik heb echt mijn eigen keuzes gemaakt. Na de groepsintervisie heb ik binnen de organisatie aangegeven wat ik zelf wilde. Het voelt heel rustig dat ik nu andere beslissingen heb genomen binnen mijn werk. Mijn neventaak wordt nu mijn echte functie. Vanuit mijn privésituatie ervaar ik ook meer rust.

Marleen Luimes

Coordinator bestrijding mensenhandel

Mensen luisteren nu echt naar me

Deze vorm van coaching vind ik heel prettig en erg geschikt wanneer je met mensen werkt. Maar ik vind het ook wel heel intensief, vooral in emotionele zin. Ik voelde meteen dat de sessie ergens toe leidde. Ik had best veel frustraties, ook had ik veel vragen aan mensen. Door de gesprekken met Angela, kan ik mijn gevoelens nu veel beter plaatsen waar ze horen. Vroeger nam ik veel meer hooi op mijn vork en wilde ik iedereen naar het zin maken. Nu spreek ik veel vaker mensen aan. Angela stelde mij heel vaak de vraag: “Nick kun jij er iets mee, wil jij hier iets mee of kun jij er iets in veranderen? Is dit niet het geval, dan hoort het niet bij jou”. Dat vond ik erg bijzonder. Ik stel mezelf nu ook vaak deze vragen. Daardoor neem ik nu makkelijker afstand van mijn werk.

Het grootste voordeel is dat ik rust ervaar door inzicht. Angela en ik ontdekten dat er iemand bij mij is, die mij beschermt. Ook al kun je daar alles van vinden, het is iemand waar ik zen van word en die met mij meekijkt.

Ik merk dat ik vooral erg trots ben op wat ik (met mijn team) op het werk bereikt heb. We zitten in de lift en dat maakt mij blij. Ook merk ik dat er beter naar me geluisterd wordt, want veranderingen worden nu opgemerkt door anderen. Dat geeft mij energie. Als ik kijk waar ik nu sta en een half jaar geleden stond, is er heel veel veranderd. Ik heb nu een andere functie -van groepsleider/teamleider naar coördinator-dagbesteding.

Nick Huitink

Coördinator Dagbehandeling

Het contact met mijn naasten is beter

Ik wilde graag beter contact met mijn partner. De vorm van familieopstellingen zorgde ervoor dat ik niet hoefde na te denken. Het was niet nodig om allerlei scenario’s te bedenken en me in te leven in wat een ander van me vindt. Ik heb nieuwe inzichten gekregen en ben gespiegeld, maar heb ook nieuwe dingen over mezelf geleerd. Als Angela een bepaalde rol aanneemt, kan ze rake dingen zeggen.

Haar werkwijze gaat verder dan coachen. Ik herkende de persoon die werd opgesteld exact door de details die Angela vertelde. Terwijl ik Angela van tevoren vrijwel niets over mijzelf heb verteld. Zij heeft die dingen er wel uit kunnen halen. Erg bijzonder.

Het was confronterend, omdat ik er ook niet omheen kon. Waardoor ik voor mijn gevoel echt aan de kern van mijn coachvraag heb kunnen werken. De uitkomst voelt voor mij logisch en ik voel meer begrip voor die ander die centraal stond in mijn sessie. Ik ben wat milder geworden naar diegene en misschien ook wel naar mezelf. Ik richt me meer op het hier en nu en heb beter contact met de mensen om me heen. Ook kan ik wat meer loslaten vanuit vertrouwen en ervaar meer begrip voor anderen. 

Linda

Casemanager

Mijn angst om mensen te verliezen is minder

Ik voelde me verdoofd in het dagelijks leven. Het leek alsof ik in een film zat waaraan ik niet meedeed. Bij de psycholoog liep ik vast. Tijdens de sessies bij Angela zijn we eerst gaan graven naar de kern van mijn hulpvraag. In het begin van de sessies hebben we alle ballast uit mijn verleden uit mijn systeem opgeruimd. Zodat ik in het hier en nu leef. Ik zit niet meer in die film, ik doe mee. Ik voel mezelf en voel me veel beter dan voorheen. Bepaalde nieuwe situaties kan ik nu beter plaatsen en ik ben rustiger geworden. Als ik ergens heftig op reageer, snap ik sneller waarom dat zo is.

Door de sessie kreeg ik antwoord op de angst die ik had om dierbaren te verliezen, zoals mijn vriend. Als ik niet had geweten over het verlies vanuit mijn familiesysteem, zou ik nooit geweest zijn waar ik nu ben. Het speelt zich namelijk af in het onbewuste. Door de sessie is de angst om iemand te verliezen minder geworden, omdat ik weet waardoor het komt. Daardoor zijn mijn gevoel, verstand en handelen meer in balans gekomen.

Jeske

Designer