Familieopstellingen het Hart

Is een methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger, worden vaak gebruikt om inzicht te krijgen in complexe familiedynamieken en relationele- en emotionele problemen. 

Wanneer wordt familieopstellingen veelal ingezet?

Familierelaties:
Familieopstellingen kunnen helpen bij het verbeteren van relaties binnen de familie, zoals ouder-kindconflicten, broer-zusrelaties, en spanningen tussen ouders of grootouders en kleinkinderen.

Persoonlijke groei:
Wanneer je worstelt met gevoelens van waarbij de gevoelens. Waarbij je merkt dat emoties zoals angst, boosheid, verdriet heftiger aanwezig zijn dan je zou willen.

Trauma en emotionele blokkades:
Familieopstellingen kunnen worden ingezet om trauma’s en emotionele blokkades aan te pakken die zijn ontstaan ​​door gebeurtenissen in het verleden, zoals verlies, misbruik of andere ingrijpende ervaringen, waardoor je bevrijdt wordt van de last.

Relatieproblemen:
Naast familierelaties kunnen familieopstellingen ook worden gebruikt om problemen in romantische relaties aan te pakken, zoals communicatieproblemen, onzekerheid of vertrouwenskwesties.

Werkgerelateerd problemen:
Familieopstellingen kan worden gebruikt om problemen op de werkplek aan te pakken, zoals conflicten met collega’s, stress op het werk of besluitvormingsproblemen.

  Magische en liefdevolle taal

  Familieopstelling is een manier van werken waarin we op zielsniveau in contact komen met een probleem of vraag die gelinkt is aan het familiesysteem. Wanneer je in het veld van de ziel werkt. Spreekt de ziel via ons gevoel. Het is de taal die geen woorden nodig heeft, omdat deze zo puur, liefdevol en magisch is.

   

  Wil je ook beweging in plaats van stagnatie?

  Een familieopstelling legt verbinding met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot. Hierdoor kun je zelf terug in beweging brengen wat vastzit. Je doorbreekt een patroon en zorgt ervoor dat de herhaling stopt. Een familieopstelling brengt inzicht en vaak ook heling.


  Erkenning voor wat er echt speelt

  Tijdens een familieopstelling kunnen de gebeurtenissen en veranderingen bijna magisch lijken. Maar het is beslist geen magie. Je krijgt tijdens een opstelling erkenning voor jouw vraag, of probleem en dat is zorg voor transformatie en heling. Juist op de plek in je systeem van herkomst, waar het ontstaan is.

  Het is belangrijk om te weten dat je je familieleden opstelt, zonder dat zij hierbij fysiek aanwezig zijn. De uitwerking richting je familieleden is altijd positief.

   

   

   

  Mijn gevoel en intuïtie gingen aan

  ‘We hebben een hele mooie ochtend gehad. Ik vond het heel fijn om weer eens spiritueel bezig te zijn geweest sinds ik moeder ben worden.
  Leuk en verrassend om weer te merken wat ik voel en kan. En bijzonder dat ik daarop kon vertrouwen. Ik vind dat Angela ons erg mooi heeft begeleid. Ze zag wat nodig was en zorgde goed voor ons.’

  Sofie

  Familieopstellingen het Hart

  Basisprincipes familieopstelling

  Volgens Bert Hellinger vormen verstrikkingen en gebeurtenissen in het verleden, de oorzaak van de huidige problemen in iemands leven. Hellinger zegt dat deze blokkades vooral te maken hebben met vier basisprincipes binnen een (familie)systeem namelijk:

  Erbij horen: iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.

  Ordening:  dit gaat over de plek die je inneemt in jouw gezin van herkomst. 

  Balans: er is balans in geven en nemen.

  Erkenning: voor hetgeen er gebeurt is of wat je ervaren hebt.

   Verstoringen en/of verstrikkingen op één (of wellicht alle!) van deze basisprincipes wordt door het doen van een familieopstelling feitelijk zichtbaar.

   Een verrassend inzicht

   ‘Ik heb deelgenomen, omdat ik graag helderheid in mijn familiesysteem wilde krijgen.
   Mijn inbreng was: Ik voel mij niet gehoord en gezien in mijn gezin van herkomst en ik wilde wel graag gezien en gehoord worden. Door representanten op te stellen en de begeleiding van Angela werd mij veel duidelijk. Ik begreep waar mijn gevoel vandaan kwam en dat dit zeker klopte. Ik kreeg een heel verrassend inzicht in mijn familiesysteem. Dit kwam door de zuivere en heldere en vertrouwde manier van werken van Angela. Ook mede door de representanten was het een hele mooie familieopstelling. Het was zo verhelderend voor mij; Ik ben erg dankbaar hiervoor.’

   Tineke

   Je kunt alles vragen of centraal stellen

   Tijdens de ochtend kun je een persoonlijke vraag, of thema inbrengen. Dit kan iets zijn waar je heel graag verandering in wilt brengen. Bijvoorbeeld, een probleem dat naar voren komt in je relatie, ingewikkelde verstandhouding met je ouders, het eigen verlangen dat niet tot uiting komt. Of je hebt een vraag over je werk, familie, die je wilt verhelderen.

   Verlangen en representanten

   Voordat we in groepsverband aan de slag gaan, stel ik samen met de vraagsteller zijn/haar vraag en verlangen scherp.  

   De deelnemers worden door mij, of de vraagsteller uitgenodigd, om als representant te dienen voor iemand uit zijn/haar familiesysteem. Ze staan bijvoorbeeld voor de vraaginbrenger zelf, zijn, of haar vader, moeder, oma, kind of een kind dat er niet meer is (door abortus of een andere reden). De representanten stellen zich op een bepaalde manier in de ruimte op, zonder dat ze weten wie of wat ze vertegenwoordigen of het probleem is. Dit wordt ook blind opstellen genoemd. Ze blijken daardoor nog meer in staat te zijn heel zuiver aan te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren. Zo kunnen zij het probleem en de bijbehorende dynamiek zichtbaar te maken. Dat vormt waardevolle informatie voor de vraagsteller.

   Ik voel me gedragen en bevrijd

   ‘Wat was het een geweldige unieke en helende opstelling. Ik had het eenzame gevoel al die jaren alleen met mij meegedragen. Ik heb het nu pas gedeeld in de groep met mooie mensen. Mijn angst was dat ik anderen zou laten voelen en beleven wat ik heb meegemaakt in mijn kindertijd en in mijn familie. Maar wat was ik blij en dankbaar dat ik als toeschouwer mocht kijken naar mijn familieopstelling, ik herkende eigenlijk alles. Veel puzzelstukjes vielen vanuit Liefde op hun plaats.

   Ik vind het heel bijzonder hoe Angela dit op haar unieke wijze heeft begeleid. Zo zuiver en op zielsniveau. Angela laat je gezien en gehoord worden. Het voelde zo veilig dat het allemaal klopte. Nu mag wat er is geweest vanuit een hoger plan losgelaten worden vanuit Liefde. Zonder oordeel. Ik ben mijzelf zo dankbaar dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik wilde juist in mijn kracht komen te staan. Angela, duizend maal dank hoe jij dit veilige veld neerzette. Zelfs op het einde nam je alle stenen van ballast van ons in ontvangst. Je transformeerde deze op bijzondere wijze voor mij in liefde en veiligheid.

   Lieve mensen, ik gun jullie deze unieke helende ervaring. Geef dit mooie cadeau aan jezelf. Ik heb het gedaan en ben megatrots op mijzelf.’

   Ilonka

   Respect voor het familiesysteem

   De opstelling wordt zorgvuldig begeleid, waarbij er respect- en eervol wordt omgegaan met het familiesysteem. Hierbij is een belangrijk gegeven dat we contact maken met het familiesysteem op zielsniveau. In plaats van dat we kijken wat naar voren komt op het menselijk niveau.

   Wat er op zielsniveau speelt

   Soms leef je onbewust het leven van iemand anders in jouw familie, zonder dat je dat wilt. Of is er een onverwerkt trauma in je familie waar je geen weet van hebt. Het zou kunnen dat je in een opstelling ziet en begrijpt wat de reden is dat je niet in goed contact met je eigen kind(eren) kunt komen en blijven. Het wordt je bijvoorbeeld duidelijk dat de ruzies met je partner een probleem zijn waarvan de oorzaak in het verleden ligt (in het familiesysteem ligt) en niet in de huidige relatie.

   Blijvende transformatie

   Voor zowel de vraagsteller als de representant is een opstelling altijd zeer helpend en helend.
   Een opstelling brengt onder meer inzicht, heling en persoonlijke groei. Wat aangekeken en getransformeerd wordt, is ook blijvend!

   Opstellingen zijn een zeer liefdevol en krachtig middel voor transformatie. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en je systeem van herkomst.
   Het is de plek waar heden, verleden en toekomst samenkomen. Waar inzicht, heling en zielsgroei tot uiting komen.

   Ik wil een vraag inbrengen bij familieopstellingen

   Data

   15 + 9 =

   Deelnemen aan Familieopstellingen als representant

   Data

   1 + 12 =

   Prijs:
   Vraagsteller: €150,00 excl btw
   Representant: €20,00 excl. btw

   Koffie, thee, lekkers en soep zit erbij in!

   De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

   Aanmelding
   Vul je naam, email en telefoonnummer in. Je kiest een data uit en klik op aanmelden. Dan kun je vervolgens betalen en daarmee is je plek definitief geregeld.

   Ik zie je heel graag en we maken er een onvergetelijke ervaring van!

    Resultaten:

    Dieper inzicht in familierelaties en daardoor ervaar je compassie en acceptatie

    Zelfbewustzijn en persoonlijke groei

    Emotionele bevrijding omdat conflicten op een diep niveau zijn opgelost.

    Verbetering van je relaties, je kan mensen dichterbij je laten komen, angst is getransformeerd in liefde.

    Verwerking van trauma’s van jezelf en van je familiesysteem omdat een trauma vaak nooit op zichzelf staat.

    Een mooie manier van opstellen

    ‘Ik heb deelgenomen aan de familieopstellings-ochtend om representant te zijn. Het is mijn ervaring dat dit je zeker wat brengt. Vandaar dat ik mij nu ook had opgegeven om mee te doen. Het was alweer heel wat jaren geleden dat ik een opstelling had gedaan. Omdat ik het werken met Angela altijd erg plezierig vind, was ik wel nieuwsgierig hoe ze dit zou begeleiden. De manier van opstellen, dus niet weten wie of wat je bent, is nieuw voor mij. Ik vind het een erg mooie en ook fijne manier.

    Wat het thema ook is, Angela blijft in verbinding, liefdevol en behoudt altijd haar humor en blijdschap. Dit zijn redenen waarom ik graag begeleid en gecoacht wil worden door Angela.’

    Jennie

    Oorsprong familieopstellingen Het Hart

    ‘Ik zet haar levenswerk voort’

    Mijn spirituele moeder, Marike Mensink, heeft mij in 2009 de methode van het geven van opstellingen geleerd. Eind 2022 overleed zij. Vanaf december dat jaar ben ik weer gestart met het geven van familieopstellingen.
    Marike werkte altijd vanuit haar spirituele en intuïtieve Hart, dit was voor haar uiterst belangrijk. Vandaar de naam, familieopstellingen Het Hart. Uit dank, respect en liefde voor haar wil ik haar levenswerk voortzetten. De taal van het veld van de ziel, is zo puur en liefdevol en magisch.
    Graag laat ik je hiermee kennismaken. Dus ik hoop je binnenkort te ontmoeten!

    Liefs Angela 

    × Hoe kan ik je helpen?