In mijn praktijk vertelden veel mensen aan mij dat ze te maken hadden met stemmen horen, geluiden, rillingen, ingevingen, koud en warmte voelen, geesten, kloppen, ingevingen en gedachten. Wanneer ik verder luisterde, ontdekte ik dat deze mensen veelal harmonie en vrede in hun leven willen. Als ik keek naar het gezin van herkomst hadden zij veelal te maken gehad met onderdrukking. Ze mochten niet zijn, zoals ze zich het prettigst voelden. Soms vertoonden anderen in hun omgeving zelfs (kenmerken van) narcisme.

Ik vind deze mensen juist vaak erg toegankelijk. 
Vaak worden ze ook gezien als sterke persoonlijkheden. Ze lijken veel aan te kunnen en voor deze mensen lijkt het alsof alles tegen ze gezegd kan worden, omdat ze alles lijken aan te kunnen. Sommige mensen vertellen dat ze onbewust wat arrogant of bot overkomen. Dat is het juist het overlevingsmechanisme waarmee ze de buitenwereld hebben leren betreden. Uit angst om gekwetst te worden. Ze hebben vroeger vaak ervaren dat wat ze deelden over wat ze voelden, hoorden of meemaakten, belachelijk werd gemaakt. Of dit werd zelfs tegen hen gebruikt. Hun bijzondere binnenwereld werd veelal in het gezin van herkomst niet erkent, omdat er feitelijk niets te zien was. Ouders wilden hen onbewust  beschermen (omdat de grote buitenwereld dit belachelijk kon vinden). Gevoelens deden er bijvoorbeeld niet toe. Hun verhaal werd juist tegen deze kinderen gebruikt, omdat ouders/opvoeders het zelf eng vonden en er niets mee hadden.

Hoe ga je ermee om?
Wat kun je dan nu doen? De kunst is heel goed voor jezelf te zorgen, wanneer de buitenwereld negatief op je verhaal reageert. Bewaak dan vooral je eigen grens goed. Omdat je immers vaak veel meer voelt en ervaart dan menig ander persoon. In mijn ogen heeft iedereen de mogelijkheid tot deze gave of dit talent. Wil je je ervan bewustzijn, ermee  werken en weet je hoe je deze gave gebruikt? Dan telt ook mee hoeveel ruimte er in je leven is om hierbij stil te staan. Er kan ook angst meespelen, waardoor je je afsluit. Soms zijn er bepaalde dingen in je leven die hun aandacht opeisen, bijvoorbeeld ziekte, kinderen, werk, partner of situaties uit je verleden. Zodat er geen ruimte meer voor je bijzondere gevoelens en ervaringen is. Je hebt geen ruimte om energie op te doen.
Hoe werkt dit bij jou en hoe verloopt jouw voorkeur voor intuïtie? Welke zintuigen hebben hierbij je voorkeur?
–          Visueel: beeld, vormen, kleuren, donker, licht en beweging
–    Auditief: gehoor, klank, ritmisch, woorden en stil
–          Kinestetisch: ons lichaam en emoties
–          Olgatorisch: smaak
–          Olvatorisch: geur
We ervaren het op een bepaalde manier in ons.
Veel mensen ervaren ingevingen en oplossingen en ideeën als een onverwachte gebeurtenis.
Zie dit soort ervaringen als je helpers, als leraren die op je pad komen. Met als doel je te laten zien waar je juist wel of niet moet zijn. Het kan zijn dat ze via jou willen communiceren met de buitenwereld. Hierin word je niet opgeleid of onderwezen. Er wordt je niet geleerd hoe je contact met God, de engelen en gidsen kunt leggen. Het zou eigenlijk een normale bezigheid mogen zijn, zoals het eeuwen geleden was. Voor de mensen die ik gesproken heb (en voor mijzelf) is deze gave prettig en ondersteunend.

Shares
× Hoe kan ik je helpen?